Autors, comentaris i enllaços 

 

Grup Aurora 

Investigació,
recol·lecció i mostres:

Pere i Paco

Logística,
recol·lecció
i intendència:

Aurora i Conxita

Fotografia (galeria)
i presència a
internet:

Auri

 

Enllaços

Per una informació més detallada sobre jaciments,
mines, sortides i d'altres aspectes relacionats
amb els minerals a Catalunya, podeu consultar:

http://www.minercat.com
http://www.mtiblog.com
http://mineralcat.blogspot.com